Micro Klean Arobic

รหัสสินค้า: GBP40101090501 หมวดหมู่:
  • ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์ประสิทธิภาพสูงที่ยังมีชีวิต
  • เก็บรักษาง่าย มีอายุการเก็บรักษามากกว่า 1 ปี
  • คัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง จากการศึกษาค้นคว้าโดยทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีความรู้ความสามารถมากประสบการณ์
  • รับประกันความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
  • ราคาถูกเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่ได้รับ
  • ใช้ระยะเวลาในการกระตุ้นเชื้อสั้น เพียง 4-6 ชั่วโมงก็พร้อมใช้งาน
  • มีอาหารในการเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตแก่จุลินทรีย์

2,700.00 บาท

Micro Klean Arobic