Ezy Klean

หมวดหมู่:

ประโยชน์
– กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากโถสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ
– ใช้งานง่าย ย่อยสลายสารอินทรีย์ได้รวดเร็ว
– ขยายระยะเวลาการสูบสิ่งปฏิกูลในถังบำบัด
– ปลอดภัยกับคน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วิธีใช้งาน
ฉีกซองเทอิซี่คลีนลงในโถส้วม กดชักโครกหรือราดน้ำลงไป  อิซี่คลีนจะทำงานย่อยกากของเสียให้ยุบตัวได้อย่างรวดเร็ว ทำให้กลิ่นเหม็นหายไป ควรใช้เป็นประจำหรือเมื่อมีกลิ่นไม่พึงประสงค์

162.00 บาท

Ezy Klean